Sivuston kieli: Finnish
Sivuston kieli:

Ostoskorissasi olevat tuotteet

Ostoskorisi on tyhjä

Sinulla ei ole tuotteita vertailussa

Search

Vesi

Vesi

Vesi on elämälle välttämätöntä !

Ihmiskehosta noin 70 % on vettä. Kaikki solut tarvitsevat vettä elintoimintojen ylläpitämiseen. Veden normaalitarve ihmisellä on noin 1,5-3 litraa päivässä. Veden tarpeen lasketaan olevan noin 30 ml x kg tai kehon paino jaettuna 32. Esim. noin 64 kg henkilön pitäisi juoda noin 2 litraa vettä päivässä. Liikunta ja stressi voivat kasvattaa veden tarvetta 5 - 6 kertaiseksi normaaliin olotilaan verrattuna. Stressi voi jopa kymmenkertaistaa veden tarpeen.

Veden laadulla ja ominaisuuksilla on suuri vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin.

Vesijohtoverkoston ongelmat
Noin 90 % suomalaisista käyttää vesilaitosten tuottamaa vettä. Vesilaitosten raakavesi voi olla pintavettä tai pohjavettä. Näille suoritettava vedenpuhdistusprosessi määräytyy raakaveden laadun mukaan. Pintavedestä valmistettu vesi desinfioidaan ennen jakeluverkkoon päästämistä. Pohjavesiä tai tekopohjavesiä ei välttämättä desinfioida. Juomavesiemme puhdistuksessa yritetään tasapainoilla riittävän desinfioinnin (kloori) ja desinfioinnin tuottamien haittojen välttämisen välillä. Näitä haittoja ovat vesijohtovedessä esiintyvät kemialliset aineet, joita syntyy desinfioinnin sivutuotteina (esim. bromaatti, trihalometaanit, haloasetaatit ja klooratut furanonit). Nämä ovat bakteerisolutesteissä erittäin mutageenisia, genotoksisia ja rotalla syöpää aiheuttavia yhdisteitä. (Lähde: Evira) Juomaveteen jää lisäksi vedenpuhdistuksessa käytettävien aineiden jäämiä (muun muassa saostuskemikaalit, kuten alumiinisulfaatti) sekä putkista (kuten. muovisista PEX-putkista) irtoavia aineita. Myös vesijohtojen sisään asennetut sulanapitokaapelit voivat vaikuttaa veden kemialliseen laatuun. Kupariputkia voi puolestaan esimerkiksi liian hapan vesi syövyttää, jolloin veteen liukenee kuparia. (Lähde: Evira)  Toisaalta, jos talousveden desinfiointi ei ole vesilaitoksella riittävää, juomavedessä voi esiintyä pilaantuneen raakavesilähteen epäpuhtauksia, esim. maasta pohjaveteen päätyviä aineita, kuten polttoaineita, raskasmetalleja, torjunta-aineita, kloorifenoleja (Kärkölän tapaus), legionellabakteereja tai pintavedessä sinilevätoksiineja, jotka ovat maksa- ja hermomyrkkyjä.
Monissa Suomen kaupungeissa putket ovat vuosikymmeniä vanhoja, esimerkiksi Helsingin keskustassa jo satavuotiaita.
Osassa putkia vesi kulkee enää vain pientä reikää pitkin, koska ikivanhojen putkien seinämät ovat täynnä vuosikymmenten
ajan kertynyttä töhnää ja mikrobien muodostamia biofilmejä.

Pulloveden ongelmat
Kuluttajalle päätyessään pullovesi ei ole tuoretta vaan viikkoja tai kuukausia vanhaa.
Suomessa tehdyssä mikrobiologisessa kokeessa kävi ilmi, että hanaveteen verrattuna pullovesissä oli satakertainen
määrä mikrobeja. Lisäksi muovipullot ovat suuri ympäristöhaitta.

Optimaalinen ratkaisu
Suositeltavaa on hankkia H2 vedenpuhdistuslaite, joka suodattaa vedestä kemialliset, epäorgaaniset,
fyysiset sekä myös orgaaniset epäpuhtaudet (bakteerit ja virukset). Lisäksi vedenpuhdistuslaite tuottaa vetyrikastettua vettä, jonka ORP on jopa -500 mv. Negatiivinen ORP on kehoa alkaloiva.

H2 vedenpuhdistuslaitteita

Suurin osa ravinnosta, jota käytämme on positiivisesti latautunutta. Esimerkiksi alkoholi, hiilihapotetut juomat, liha ja prosessoidut ruuat. Esimerkiksi tuoremehu: kun puristamme sen suoraan tuoreesta appelsiinista ORP on noin -100mV - -200mV. Valmiit prosessoidut tuoremehut ovat yleensä noin +200mV.

ORP

ORP: Veden ORP-arvo (oxidative reduction potenial) ilmaistaan millivoltteina (mV). ORP kertoo veden energiapotentiaalin määrän. Se mittaa nesteen kykyä ottaa vastaan tai luovuttaa elektroneja. Negatiivisen ORP arvon omaava vesi on alkaloivaa. Se on turvallinen vapaiden elektronien lähde, ja se ehkäisee vapaiden happiradikaalien aiheuttamaa kudosten hapettumista ts. se toimii tehokkaana antioksidanttina. Veden ORP:n pitäisi olla negatiivinen -mV.

Mitä on H₂ molekulaarinen vety ?
Vedyllä on kiehtova historia. Vety on elämän energialähde. Se on universumin kaikkien elementtien isä. Kaksi vetyatomia yhdistyy vetykaasuksi, H₂, vetymolekyyliksi. H₂ on pienin ja biologisesti hyödynnettävin molekyyli universumissa. H₂ voi kuljettaa hyödyllisiä ominaisuuksia syvälle soluihin ja mitokondrioihin. Yhdessä hapen kanssa, se on olennainen osa elämän kehittymistä sekä prokaryooteissa (esitumainen solu) että eukaryooteissa (aitotumainen solu) (esim. Hydraatit, hydrogosomit, mitokondrio jne.). Ääripäät happi ja vety, jotka antavat tasapainon hapettumisen ja pelkistyksen välillä, on elämän kannalta elintärkeää. Ei ole yllättävää,
että tämä läheinen hapen ja vedyn suhde on säilynyt korkeammilla organismeilla, mukaan lukien kasvit, eläimet ja ihmiset. Kuitenkin viimeaikaisiin tutkimuksiin asti on keskitytty vain hapen tärkeyteen ja myrkyllisyyteen, unohtaen vedyn rooli kokonaan, joka estää hapen myrkyllisyyden – On keskitytty vain yhdelle puolelle tässä Yin ja Yang-tyyppisessä suhteessa.
Lisätietoa tästä

Strukturoitu vesi
Dr. Pollack korostaa veden roolia soluissa, ja kuinka tärkeä merkitys elävällä, strukturoidulla vedellä on.
Hän nimittää sitä EZ-vedeksi – EZ tulee sanoista ”exclusion zone” ("suojavyöhyke") – tällä vedellä on negatiivinen varaus.
Pollack on myös kirjoittanut mullistavan The Fourth Phase of Water: Beyond Solid, Liquid, and Vapor –kirjan.
H2 Tuotteet