Sivuston kieli: Finnish
Sivuston kieli:

Ostoskorissasi olevat tuotteet

Ostoskorisi on tyhjä

Sinulla ei ole tuotteita vertailussa

Search

Sisäilmaongelma

Sisäilmaongelma

Sisäilma -  Sisäilmaongelma - Ympäristöherkkyys

Rakennusten sisäilmaongelmat ovat Suomessa merkittävä ympäristöterveydellinen kysymys.  Laadukas ja viihtyisä sisäympäristö on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeä. Suomessa työikäiset ihmiset viettävät ajastaan noin 90 % sisätiloissa, pienet lapset ja vanhukset jopa enemmän (Ote THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) nettisivuilta.)
Ympäristöherkkyys nimike on lisätty suomalaiseen ICD-10-tautiluokitukseen nimikkeellä R68.81: Jatkuva tai toistuva poikkeuksellinen herkkyys ympäristön tavanomaisille tekijöille. Ympäristöherkkyydeksi kutsutaan tilaa, jossa ihminen saa terveyttä haittaavia oireita tietyssä työ- tai elinympäristössä, vaikka sama ympäristö ei aiheuta oireita valtaosalle muita ihmisiä. Oireet yhdistetään mm. erilaisiin kemikaaleihin, hajusteisiin, mikrobiologisiin tekijöihin sekä sähkömagneettisiin kenttiin. (Ote THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) nettisivuilta.)
Fysikaalisia sisäilman tekijöitä ovat lämpöolot, kosteus, ilmanvirtaukset, ilman ionit, sähkömagneettinen säteily sekä muu säteily, valaistus ja melu.
Reaktiot sisäympäristölle ovat jaettavissa kolmeen ryhmään: viihtyvyyshaitat, spesifiset sairaudet ja epäspesifiset oireet. Sairaudet, jotka voidaan yksilötasolla todeta jonkin sisäilmatekijän aiheuttamiksi, ovat harvinaisia. Esimerkiksi väestötasolla kosteusvauriot ovat yksi astman riskitekijöistä, mutta niiden osuutta yksilön astman syytekijöinä on mahdotonta erotella. Valtaosa oireilusta on epäspesifistä vaikka se voi johtua sisäilmatekijöistä. Epäspesifinen oireilu on yhteydessä myös psykososiaaliseen ympäristöön ja yksilöllisiin tekijöihin.

Maailman terveysjärjestö WHO määritteli epäspesifisen oireiston vuonna 1983 sairas rakennus -oireyhtymäksi (sick building syndrome, SBS). Se kuvaa ryhmätason ilmiötä eli asukkaiden tai työntekijöiden oireita tietyssä rakennuksessa. Oireina ovat yleensä objektiiviset iho-, nenä-, silmä- ja keuhko-oireet sekä subjektiiviset:
• yleisoireet (uupumus,  huonovointisuus, yöhikoilu)
• lihas- tai nivelkivut
• neurologiset (päänsärky, tunnottomuus, pistelyt)
• sydämentykytys ja muut sydänoireet
• suolisto-oireet (ilmavaivat, vatsakipu)
• kognitiiviset oireet

Ongelma
Termin sairas rakennus -oireyhtymä ei kuitenkaan ole katsottu soveltuvan käytettäväksi yksilötasolla. Ongelmallista on, kun potilaan oireilu pitkittyy rakennuksen korjauksista tai muista sisäilman laatua parantavista toimenpiteistä huolimatta. Vaikka lääketieteelliset löydökset ovat vähäiset ihmisen oireisto voi olla invalidisoiva, rajoittaa elämänpiiriä ja johtaa esimerkiksi vaikeuteen löytää sopivaa asuntoa tai sopivia työtiloja.
Sisäilmaongelma koskee Suomessa esim. useita päiväkoteja, kouluja, sairaaloita, työpaikkoja, koteja. Tutkimuksista huolimatta ei syitä rakennuksen sisäilmaongelmaan aina löydetä, ihmisten oireet jatkuvat ja rakennuksia on jouduttu purkamaan.

Ionien vaikutukset sisäilmaan - Lue lisää

Ihmisille haitallisia positiivisia ioneja tuottavat mm.:

ioni