Muinaisen Egyptin ”Jumalten välineet”

JUMALTEN VÄLINEET
(GADGETS OF THE GODS)

Mielenkiintoisimpiin ja tärkeimpiin muinaisen tietämyksen aloihin kuuluu "Jumalten välineet". Ala liittyy ihmistieteisiin, elimistön toimintamekanismeihin sekä elimistön integraatioon sellaisten avaruuden energiarakenteiden kanssa, jotka antavat ihmiselle erityisiä ominaisuuksia.

Vuosituhansien ajan tämä paleotieteen ja paleoteknologioiden ala on ollut vain harvojen ja valittujen saatavilla. Valinta perustui yksilön geneettisiin ja älyllisiin kykyihin, jotka puolestaan riippuivat ihmisen alkuperästä, karmasta sekä hänen inkarnaatioidensa määrästä ja laadusta.
Nykyään tällä tiedolla on suuri arvo, koska se edustaa täysin uutta lähestymistapaa ihmisen rakenteeseen. Tätä lähestymistapaa tarjosivat ihmisille Neferit jo tuhansia vuosia sitten - sivilisaatio, joka ylitti merkittävästi nykyisen kehitystasomme kaikilta osin.
"Jumalten välineet", jotka ovat hyvin yleisiä muinaisissa kuvissa ja joita indologit, egyptologit ja sumerologit eivät pysty selittämään riittävästi, eivät olleet ylellisyystavaroita tai vallan tunnusmerkkejä. Sivilisaation kynnyksellä näillä välineillä vaikutettiin kohdennetusti energiakeskuksiin, akupunktiopisteisiin sekä endokriinisten ja hormonaalisten elinjärjestelmien energiaheijastumiin, ihmisen olemuksen syviin ulottuvuuksiin.
"Jumalten välineet" loivat potentiaalieron oikean ja vasemman, kehon etu- ja takaosan sekä ylä- ja alaosien välille, ja ne vaikuttivat näin kehon voimien tasapainoon sekä sisäisen biologisen ajan nopeuteen hidastaen ikääntymisprosessia ja kaikkien negatiivisten prosessien kulkua.
Toisaalta "jumalten välineet" vaikuttivat heijastamalla ajatusmalleja kehoon, ja avasivat pääsyn kosmoksen tietojärjestelmiin.
Kun geneettisesti ehdolliset kyvyt käynnistyivät, ihmisen aivot ja tietoisuus alkoivat toimia rajapintana maailmankaikkeuden tietokenttään. Maailmankaikkeuden kanssa alkoi energia-informaation vaihto, joka ohjasi ihmisen kehon ja tajunnan bioenergeettisiä prosesseja.
Otetaan muutama esimerkki "jumalten välineistä", joita esitellään eri sivilisaatioiden kuvissa, aloittaen Sumerista.
Alla olevassa kuvassa voimme havaita Marduk-jumalan käsissä selvästi esineet, jotka muistuttavat kelloa, rannekoruja ja kyynärrenkaita.

Aluksi täytyy todeta, että tässä kuvattujen laitteiden prototyyppien toiminnot ylittivät selvästi rohkeimmatkin kuvaukset ja oletukset, joita tutkijat tai tieteiskirjailijat ovat koskaan tehneet.

Välineiden päätehtävänä oli synkronoida tehokkaasti ihmisen energia-informaatiorakenne (aura) Maan ja maailmankaikkeuden energia-informaatiorakenteiden kanssa. Synkronoinnin syventyessä Maan ja avaruuden energialähteet tulivat ihmisen saataville, ja hänestä tuli elävän kosmoksen solu, ei filosofisesta, vaan käytännön näkökulmasta. Ihmisen aivojen tuottamien ajatusmallien heijasteet muuttuivat sellaisiksi, että ne havaittiin maailmankaikkeuden tietoisuuskentässä..
Fyysisen tason lisäksi ihmisen olemus tunkeutuu moniin eri tasoihin, kuten tietoisuus, alitajunta, ylitajunta ja monet muut, joita ihmiskunta ei vielä tarkastele riittävästi. Kaikki nämä tasot ovat kietoutuneet toisiinsa ja luotu siksi, että ihminen on maailmankaikkeuden, (absoluuttisen kehon) energiavirtojen taittumispiste.
Tätä taustaa vasten "jumalten välineet" loivat ihmiselle mahdollisuuden evoluution läpimurtoon – ne antoivat pääsyn kykyihin, joihin nykyajan ihmiskunta ei moraalisesti ja eettisesti ole vielä valmis. Tämän vuoksi, kosmologisesti eettisistä syistä, tarkastelemme tässä materiaalissa pääasiassa laitteiden lääketieteellistä ja biologista ulottuvuutta syventymättä psykofyysiseen puoleen.
"Jumalten välineet" valmistettiin kuparista ja kullasta, ja mukaan lisättiin sinkkiä ja hopeaa tietyissä suhteissa sekä erityisillä ominaisuuksilla varustettuja mineraaleja. Ne muuttavat kehon energiavirtauksia taajuusvälillä, jota elin- ja immuunijärjestelmä kykenivät vastaanottamaan. Niiden vaikutus kohdistui sisäisiin energiarakenteisiin, jotka yhdistävät ihmisen kehon ja tietoisuuden vastaaviin Maan ja maailmankaikkeuden rakenteisiin.
Yksi jäljempänä kuvattujen laitteiden toiminnoista oli paksusuolen meridiaanin stimulointi.

Mistä on kyse?
Ranne- ja kyynärlaitteiden avulla vaikutettiin tähän kanavaan, ja tarkoituksena oli stimuloida ruoansulatuskanavaa, poistaa myrkkyjä sekä kohentaa kehon nestekiertoa ja limakalvojen tilaa.
Kulchitskyn solut suoliston limakalvossa tuottavat erityisiä orgaanisia yhdisteitä - bioaktiivisia säätelijöitä, välittäjäaineita, signaloivia biokemiallisia aineita (hormoneja). Niiden avulla käynnistetään ja hallitaan lähes kaikkia kehon fysiologisia ja psykofyysisiä prosesseja.
On tärkeää huomata, että hormonaalisten ja endokriinisten järjestelmien stimulaatio tapahtui luonnonmukaisesti, ilman kemikaaleja ja lääketieteellisiä toimenpiteitä. Näillä järjestelmillä on myös keskeinen rooli ihmisen fyysisessä ja henkis-energeettisessä kehityksessä. Näin ollen välineillä oli voimakas immunologisesti moduloiva vaikutus!
Käsilaite asetettiin ranteeseen erityiseen akupunktiopisteeseen (pulssivyöhykkeelle) veren reologisen vaikutuksen aikaansaamiseksi, veren juoksevuuden ja sähkönjohtavuuden parantamiseksi. Samanaikaisesti vaikutus kohdistui sydämen tahdistajasoluihin, joilla aikaansaatiin sydämen sykettä korjaava ja stimuloiva vaikutus.
Kun tämä matalataajuuksinen värähtely yhdistyi aivojen kantoaaltotaajuuteen, muodostui ihmisen "Ren". Egyptin kielestä käännettynä "Ren" tarkoitti yksilön omaa (yksilöllistä) taajuutta. Siksi käsilaitteen tekninen tehtävä oli toimia astronavigointivälineenä. Käsilaitteesta voimme todeta vielä muutamia asioita.
Sen avulla oli mahdollista määrittää ihmisen sijainti ulkoavaruudessa nopeasti ja tarkasti etäisyydestä ja ulottuvuudesta riippumatta.


Koska rannelaite oli jatkuvassa vuorovaikutuksessa aivorakenteiden kanssa, se pystyi kontrolloimaan ja palauttamaan neuroendokriinisten ja hormonaalisten järjestelmien normaalin toiminnan odottamattomissa olosuhteissa, kuten hermoston stressitilanteet, poikkeamat tai epäonnistumiset.
Veren sähkönjohtavuudella ja reseptorisolujen vasteella hormonaalisiin käskyihin on tärkeä rooli tässä prosessissa.
Tarve käyttää välinettä systemaattisesti johtui lähinnä auringon aggressiivisesta käyttäytymisestä (aurinko- ja magneettimyrskyistä). Näillä on kielteinen vaikutus paitsi tekniikkaan myös solukalvojen läpäisevyyteen, mikä on aina ollut ensisijainen syy ihmisten ja jumalten energia-, verisuoni- ja hormonijärjestelmän tilan huonontumiseen. Jumalat olivat myös ihmisiä, vaikkakin korkeammalla kehitystasolla.

Kyynärpäälaite toimi rannelaitteen parina, ja se oli avoimen renkaan tai spiraalin muotoinen. Kyynärpäälaite asetettiin "LI13 Shouwuli"-akupunktiopisteen alueelle (kyynärvarren ulompaan osaan), joka on paksusuolen meridiaanilla.
Sisäpuolelta laite vaikutti "HT2 Qingling"-pisteeseen (perikardiaalinen meridiaani), Hand-Shaoyin-sydänkanavaan.

Seuraava "jumalten välineiden" tyyppi oli korvakoruja muistuttavat esineet. Niiden tarkoitus kuitenkaan ollut naisväen halu kerätä huomiota. Niitä käytettiin stimuloimaan aivojen energeettistä toimintaa.Korvia ei koskaan lävistetty näitä välineitä käytettäessä. Tällainen barbaarinen operaatio saattaa aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa energiakanavien eheydelle sekä energiainformaation vaihdolle organismin, aivojen ja vastaavien maailmankaikkeuden rakenteiden välillä.
Topologisesti korvalehti on ihmisen pään projektio. Tämä analogia on selvästi nähtävissä, kun verrataan korvan muotoa alkion muotoon ja sikiön sijaintiin kohdussa sen kehityksen aikana.
Koska korvalehti on tiiviisti yhteydessä aivorakenteisiin, korvalehden hieronta auttaa lievittämään päänsärkyä aivosuonten spasmin tapauksessa.
Ihmisen monimutkaisessa energiajärjestelmässä korvalehdet ovat energiakeskuksia, joten monissa muinaisissa sivilisaatioissa ne on kuvattu moniterälehtisen kukan tunnusmerkillä.


Epäonnistunut korvalehden puhkaisu voi aiheuttaa korjaamattomia vaurioita aivorakenteille, joilla on energiaulokkeita korvalehdessä. Rakenteellisesti korvavälineet olivat klipsikiinnikkeitä, jotka valmistettiin kullasta ja kuparista oikealle korvalle, ja hopeasta ja sinkistä vasemmalle korvalle.

Klipsit kiinnitettiin korvalehteen, ja niillä vaikutettiin sydämeen, verisuonistoon ja aivojen energiarakenteeseen sekä tehostettiin aineenvaihduntaa ja havaintotoimintaa. Mutta tärkein syy, miksi jumalat ja heidän jälkeläisensä käyttivät näitä laitteita maapallolla, oli stimuloida käpylisäkettä, joka on keskeinen yhteyslinkki (supersensori) kosmoksen lähi- ja etäyhteyksissä. Näin luotiin yhteydet pyramidien ja outojen keskitin-kruunujen avulla, joita olemme nähneet faraoiden, jumalien ja muiden muinaisten sivilisaatioiden kuninkaiden päässä.
Stimuloivan vaikutuksen tehostamiseksi sekä tiettyjen aivoalueiden verenkierron aktivoimiseksi klipseihin upotettiin metalleja tai mineraaleja, joilla on erityisiä ominaisuuksia ja lievästi luonnollista magneettisuutta. Magneettisuus mahdollisti voimakkaamman stimuloinnin ja voimakkaammat reologisiset vaikutukset.
Vielä eräs eksoottinen, välinehierarkiassa korkealla sijaitseva "jumalten väline" toimi energialähteenä, joka stimuloi neljännen chakran (kateenkorvan) lataamaan kehon sisäistä akkua, ja tämän seurauksena vahvistamaan immuunijärjestelmää.
Neljäs chakra on tärkein energiakeskus, ja se on samalla kehon biofyysisen rakenteen symmetrinen keskus. Siksi antiikin pappiskouluissa tämä energiakeskus merkittiin myös kukkasymbolilla, ja joissakin tapauksissa - hakaristillä - galaksin topografisella symbolilla, joka muinaisessa egyptiläisessä perinteessä oli nimeltään "Mer-Ka-Ba".
Symbolin sijainti rinnan keskellä on epäsuora osoitus siitä, että henkilön neljäs chakra on tietyllä tavalla yhteydessä Mer-Ka-Baan (galaksin symmetriakeskukseen), ja se on galaksin symmetriakeskukseen projektio ihmiskehossa
Laitteen avulla tehdyn stimulaation ja energiatankkauksen jälkeen immuunijärjestelmä ja hormonaaliset järjestelmät käynnistivät kehossa hormonaalisten siirtymien ketjun, joka avasi ihmisessä uusia puolia ja tiloja sekä kietoi ihmisen tietoisuuden ennennäkemättömien kokemusten pyörteeksi. Tämä muutti täysin ihmisen suhtautumisen maailmankaikkeuteen, Jumalaan ja hänen rooliinsa elämän muutoksessa ja maailmankaikkeuden evoluutiossa.
Neljännen chakran (kateenkorvan) stimulaatioväline näytti rinta- tai kaulariipukselta. Se tehtiin kuparista, johon lisättiin kultaa.
Keskeisenä (työstävänä) elementtinä oli erityinen kvartsikristalli, jota valmistettiin useita kuukausia, kun sitä viritettiin tietylle henkilölle.
Energeettisesti tällainen tietylle henkilölle viritetty väline otti yhteyttä määrättyyn voimapaikkaan, jossa maan alta (planeetan ytimestä) tulee voimakas, spesifinen "elämänenergian" virta, aivan kuten galaksin keskustasta myös tuleva elämänvirta. 
Tätä varten voimapaikan värähtely, joka oli moduloitu ihmisen värähtelyllä (yksilön Ren), tallennettiin aiemmin valmistetulle kvartsikiteelle, joka sitten upotettiin rintariipukseen (jumalten välineeseen).
Tällaisen virityksen (liitoksen) jälkeen välineen energeettinen vuorovaikutus valitun voimapaikan (energialähteen) kanssa ei enää riippunut etäisyydestä. Energialähde saattoi sijaita maapallolla tai muulla planeetalla. Väline mahdollisti välittömän ja jatkuvan energian ja värähtelyn vastaanoton ja välityksen voimapaikasta ihmisen sisäiseen akkuun.
Väline oli sitoutunut energeettisesti kateenkorvaan, koska tämä on ihmiskehossa ainoa chakra (rauhanen), johon ei kohdistu vuosien mittaan merkittäviä orgaanisia muutoksia ja häiriöitä, joille altistuvat muut chakrat kuten haima (kolmas chakra), toinen sukuelinchakra (miehillä eturauhanen) tai kilpirauhanen (viides chakra).
Häiriöiden pääasiallisia syitä ovat hermostollinen stressi, liian vähän liikuntaa sisältävä elämäntapa ja epäterveellinen ruokavalio.
Erityistapauksissa, tehtävästä riippuen, rintakoru tehtiin kahdesta eri seoksesta valmistetuista lenkeistä: kuparilenkeistä, joihin oli lisätty kultaa sekä sinkkilenkeistä, joihin oli lisätty hopeaa. Elementit vuorottelivat, jotta niiden välillä syntyi kehon pinnassa potentiaaliero, joka stimuloi verenkiertoa alueilla, joilla rintakoru kosketti ihoa.
Tällaisella rintariipuksella oli viisi vaikutuspistettä (vyöhykettä), joiden kautta ne vaikuttivat aivojen verisuonistoon, kaulan alueen verenkiertoon, immuunijärjestelmään ja hermostoon. Se lievitti tehokkaasti stressiä ja antoi syvemmän unen, minkä johdosta henkilön terveys koheni merkittävästi. Mutta tämä ei kuitenkaan ollut pääasia.
Tärkeintä oli, että säännöllinen "jumalten välineiden" käyttö mahdollisti sisäisesti immuunijärjestelmän vahvistumisen!

Kaikki nämä ilmeisen ymmärrettävät vaikutukset todellakin avasivat ihmisessä mahdollisuuksia sellaisiin tietoisuuden tiloihin, joita ihmiset eivät vielä tunne. Ihminen on paljon rikkaampi ja monimutkaisempi kuin aikamme ihmiskunta voi kuvitella.

"Jumalten laitteiden" käytön seurauksena syntyi sisäinen harmonia ja kohottava tila, jonka perustalla mikä tahansa energia ja fyysinen harjoittelu antoivat erittäin syvän tuloksen. Ihminen tunsi todellisen itsensä, täynnä rajatonta rakkautta, iloa ja onnea, josta nykyaikaisella ihmisellä ei ole aavistustakaan.

Juuri tähän Jeesus Kristus kutsui meitä Tuomaksen evankeliumissa: "... Tunne itsesi!"

Samankaltaisia välineitä, mutta hieman eri tavalla suunniteltuina löytyy egyptiläisten jumalten, pappien ja faaraoiden käsistä.
Toiminnallisesti niillä oli samat tehtävät.

Sen lisäksi, että faaraon ranteissa ja käsivarsissa on laitteet, papyruksessa näytetään, miten faaraon kämmenet sijaitsevat kahden sellaisen suorakaiteen päällä, joiden sisällä on aaltoilevat viivat. Nämä suorakaiteet ovat "Horus-sauvojen", graafinen kuvaus - laitteen, jolla niin ikään oli tärkeä rooli valmistettaessa ihmistä kommunikoimaan jumalten kanssa.

"Horus-sauvat" ovat kompakti energiaa tuottava väline, joka hyödyntää maailmankaikkeuden energiaa. Ei ole sattumaa, että kuvassa suorakulmioiden sisällä esiintyy aaltoilevia viivoja - energian (värähtelyjen) symbolina.

Koska yli 30 vuotta on tutkittu jumalten välineitä, voidaan tehdä rohkea oletus. Mitä muinaisessa Egyptissä kutsuttiin "Horus-sauvoiksi" ei ole vain sensaatio planetaarisessa mittakaavassa - se on jotain vieläkin enemmän. On onnistuttu purkamaan ja löytämään menneiden aikojen tärkein salaisuus, joka antaa henkilölle pääsyn suoraan kommunikointiin elävän maailmankaikkeuden tietoisuuden kanssa. Tämä tapahtuu Horus-sauvojen avulla. Tätä aihetta käsittelemme erillisessä aineistossa.

Nykykäsityksen mukaan endokriinisellä järjestelmällä on tärkeä, erityinen rooli elimistön toiminnassa, mutta silti se ei ole "ylin hallitseva voima" suhteessa elimistöön. Hierarkkisesti ensisijainen on keskushermosto, toisin sanoen aivot ja selkäydin. Jumalten väline, jota egyptiläiset kutsuivat "Horus-sauvoiksi", luotiin vaikuttamaan suoraan keskushermostoon ja sen kautta neuroendokriinijärjestelmään, ja edelleen tietoisuuden ja ihmiskehon korkeampiin ominaisuuksiin.

Hormonit ovat vastuussa kaikesta, mutta endokriinisten rauhasten eritystä hallitsevat tietyt keskushermoston osat - ensinnäkin hypotalamuksen ja aivolisäkkeen sidos aivojen ala-alueella väliaivoissa. Se hyödyntää sähkökemiallisia impulsseja ja hermostokanavien verkkoa (tietotekniikassa tällaista sisäistä verkkoa kutsuttaisiin intranetiksi).

Nyt useita vuosikymmeniä kestäneen huolellisen tutkimuksen jälkeen voidaan todeta melko varmasti, että maailman täydellisin supertietokone, jolla ei ole rajoituksia tiedonsaannin saatavuudelle tai nopeudelle, ilmestyi Maahan tuhansia vuosia sitten. Tarkemmin sanottuna se annettiin Neferun ihmisille, minkä jälkeen maapallolla alkoi ennennäkemätön hengellisten kykyjen kukoistus sekä pienen ihmisryhmän suunnitelmallinen siirtyminen uudelle korkeammalle humanoidimuotoiselle elämän kehitystasolle.

Kuvassa faarao Amenophis III:lla on jumalten välineet ranteessa ja harteilla. Faaraon käsissä on Horus-sauvat. Tärkeimmät Horus-sauvojen valmistuksessa käytetyt materiaalit olivat kupari, kulta, hopea ja sinkki sekä sauvojen sisällä erikoismineraalit, jotka valittiin tarkoituksen mukaan.
Pään päällä on "Atlantislainen diadeemi" (Deshret-kruunu), johon Hedget-kruunu on laitettu sisälle. Tämä outo ja ensi silmäyksellä kömpelö rakennelma on erittäin hankala päivittäiseen käyttöön. Se toimi kosmoksesta tulevan energiavirtauksen keskittäjänä hypotalamukseen, aivolisäkkeeseen ja käpyrauhaseen (käpylisäkkeeseen).
Deshret-kruunu valmistettiin kuparista, joten sitä kutsuttiin punaiseksi kruunuksi. Myöhemmin se tehtiin kullasta. Toinen komponentti Hedget oli tehty hopeasta (johon lisättiin sinkkiä), joten sitä kutsuttiin valkoiseksi kruunuksi.
Tietyllä tavalla kytkettynä ne olivat aivojen verenkiertoa stimuloiva, polarisoiva sekä oikean ja vasemman aivopuoliskon sähkövarauksia kohdentava laite. Se edisti vuorokausirytmien synkronointia, selvänäköisyyttä (avasi kolmannen silmän) sekä lähes jumalallista intuitiota.
Lisäksi väline helpotti käpyrauhasen (käpylisäkkeen) virittäytymistä vastaanottamaan telepaattisia signaaleja jumalilta ja kommunikoimaan heidän kanssaan.
Tällaisten saavutusten tähden oltiin tietysti valmiita kärsimään haitoista, jotka liittyivät välineen painoon ja mittoihin.
Oikealla on tiedon ja viisauden jumala Thot varustettuna laitteilla ja Horus-sauvalla oikeassa kädessä. Ne symboloivat jumalallisesta lähteestä tulevaa viisautta. Toisin sanoen "Horus-sauvat" auttoivat ihmisten tietoisuutta tulkitsemaan jumalien sanomia (viisautta) oikein.

Buddhalaisuudessa Horus-sauvoja vastaava jumalinen laite oli nimeltään "vadžra". Sitä pidettiin maagisena instrumenttina, jolla oli jumalallinen voima.


Tiibetin lamat kertoivat, että "taivaan jumalat antoivat vajran Shambalan hallitsijoiden käyttöön".

Kun tarkastellaan Vadžradhara Buddha -veistosta tarkasti, käy ilmi, että Buddha oli ihminen, joka käytti jumalten välineitä. Niitä löytyy ranteesta, kyynärvarresta, kaulalta ja korvanipukoista.
Buddhan päässä on tyypillinen laite, joka keskittää energiavirtauksen käpyrauhaseen (käpylisäkkeeseen) – vastaanottavaan ja välittävään aivojen osaan.
Joissakin tapauksissa osaa ympäristöstä, joka ympäröi buddhaveistosta temppelissä, on pidettävä pappiskouluun liittyvinä esineinä.
Alla olevassa valokuvassa, Buddhan oikealla ja vasemmalla puolella, on kaksi ulkoisesti samanlaista esinettä, jotka muistuttavat monivaiheista kartiota. Yksi on tehty kullasta, toinen hopeasta.

Tämä ei ole vain viittaus siihen, että monissa maailman uskonnoissa kupari ja sinkki, kulta ja hopea olivat metalleja, jotka liittyivät kahteen jumalalliseen periaatteeseen: "Jin-Jang" itäisessä tai "BA-KA" Egyptin perinteessä.
Tämä osoittaa myös suoraan, mistä jumalten välineet tehtiin.
Lisäksi kulta-hopea, joka on lämpöpari, ja kupari-sinkki, joka on galvaaninen pari, osoittavat perustavan energeettisen mekanismin, jolla jumalten välineet on toteutettu.
Mutta merkityksiä on vielä paljon muitakin.
Näiden outojen, ensi silmäyksellä kartiomaisten esineiden monitasoisuus Buddhan patsaan oikealla ja vasemmalla puolella liittyy samoihin ajatuksiin ja periaatteisiin, jotka sisältyivät pyramideihin ja temppelikomplekseihin, ja jotka heijastuvat ihmisen monitasoisessa energiarakenteeseessa.
Palataan vielä laitteeseen, joka on Buddhan päässä.
Ymmärtääksemme, kuinka tämä laite yhdistyi jumaliin, tulee tarkastella samankaltaisia rakenteita muissa temppeleissä, kuten Smaragdi-Buddhan temppelissä Bangkokissa ja Wat Bang Khae Noi:n temppelissä, joka sijaitsee Mae Klong -joen rannalla Tambon Khwae Omissa Thaimaassa.

Emme syvenny nyt lukuisiin erittäin mielenkiintoisiin yksityiskohtiin, vaan keskitymme pääasiaanv.

Kunkin temppelin keskellä on samannäköisiä rakenteita, jotka muistuttavat alttaria. Niiden alaosassa on portaita, jotka symboloivat monitasoista materiaalista maailmaa. Niiden päällä, neljän pylvään päällä, lepää "maailman katto". Myös sillä on monitasoinen rakenne ja, kuten porraspyramidi, se suuntautuu ylös taivaalle, jumalten maailmaan.
Smaragdi-Buddhan pään yläpuolella roikkuu monitasoinen kartio (vasen kuva). Samanlainen roikkuu Meru-pyramidin yläpuolella, joka sijaitsee "maailman katon" alla Wat Bang Khae Noi -temppelissä (oikealla). Pitkäaikaiset tutkimukset menneiden suurten sivilisaatioiden muistomerkeistä ovat tuoneet esiin tekstejä, joissa viitataan siihen, että muinaisina aikoina planeettojen välinen asema sijaitsi Meru- pyramidin päällä. Meru-pyramidin signaali, johon kaikki muinaiset temppelikompleksit ja pyramidit oli suunnattu, nousi suoraan taivaalle jumalten maailmaan energiapalkkina, joka oli kohdistettu asemaan. Ja se puolestaan välitti signaalin edelleen avaruuteen "jumalten" lähetin-vastaanottimille.
Tästä seuraa merkittävä johtopäätös. Buddhan pään päällä roikkuvan ilmiön perusteella voidaan loogisesti päätellä, että hänen kruununsa, samoin kuin Egyptin faaraoiden omituiset päärakennelmat, oli viritetty suoraan vuorovaikutukseen Merun vuoren yläpuolella sijaitsevan lähetin-vastaanotinaseman kanssa.
Tässä tapauksessa on selvää ja ilmeistä, miten avaruusviestintäjärjestelmä jumalten kanssa oli järjestetty ja toteutettu jumalten laitteiden avulla.

Jotta jumalallisten voimien vaikutus henkilöön syvenisi, ja saavutettaisiin syvä valaistuminen harmonisoimalla "Jin-Jang" - eli kaksi puolta, joissa "Jinin" (naisellinen puoli) värähtelyillä oli avainasema - suoritettiin temppelissä tai pyramidissa (Jumalan talossa) erityinen "jumalallinen yhdyntä".

Tämä käytäntö mahdollisti suoran yhteyden Jin-energioiden kosmiseen lähteeseen (naisellinen puoli) ja mies sai mahdollisuuden todelliseen henkiseen nousuun, jota muuten oli vaikea saavuttaa.

Lisäksi jumalallinen yhdyntä, joka suoritettiin tiukasti määriteltyyn aikaan, mahdollisti sellaisen lapsen siittämisen, jolla oli poikkeuksellisia, lähes jumalallisia kykyjä.

Aktivoidakseen miehen energiarakennetta (Jang) sekä voimistaakseen Jin-energian imeytymistä ja intensiteettiä muinaiset viisaat käyttivät erityisiä välineitä: "vadžra"-välinettä buddhalaisuudessaerityisiä välineitä: "vadžra"-välinettä buddhalaisuudessa, Egyptissä "Horus-sauvoja".

Ei ole sattumaa, että jumalallisen yhdynnän hetkellä Buddha Vadžradhara (kuva vasemmalla) pitää kahta vadžraa kädessään. Ne auttoivat värähtelyä tunkeutumaan syvemmälle ja harmonisoimaan tehokkaasti yhdynnän aikana saatujen Jin- ja Jang-energioiden virrat.

Jumalten välineet eivät olleet aktiivisessa käytössä ainoastaan miehillä.

Kosmisessa yhdynnässä, joka vahvisti henkilön ohella myös temppeliä ja pyramidia antaen niille erityisiä ominaisuuksia, "vadžrat" tai "Horus-sauvat" olivat vieläkin tärkeämpiä naiselle, Jin-energian lähteelle, joka rakentaa fyysistä maailmaa ja saattaa sen järjestykseen.

Nykyaikaisella vadžralla ei ole mitään yhteistä alkuperäisen tuhannen vuoden takaisen välineen kanssa, ulkonäköä lukuun ottamatta. Mutta riittää, että kiinnitämme huomiomme vadžran ja sumerien jumalan Mardukin käsissä olevien laitteiden ulkoiseen samankaltaisuuteen.

On mielenkiintoista, että hindulaisuudessa, tiibetiläisessä buddhalaisuudessa ja jainalaisuudessa vadžraa pidettiin jumalten mytologisena aseena. Sen avulla oli mahdollista vaikuttaa ihmisen psyykeen ja tahtoon siirtämällä heille erityistä voimaa ja kestävyyttä valittujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Jumalten välineiden säilyneissä kuvauksissa ja ohjeissa mainitaan, että ne liittyivät kuuhun ja kuun jumaliin – Osirikseen ja Thotiin. Laitteet toimivat eräänlaisina välikappaleina esi-isien ja jälkeläisten välillä, ne auttoivat pääsemään toispuoleiseen maailmaan ja saamaan sieltä valaistumisen, liittymään jumaliin sekä hankkimaan uuden elämän tähdissä.

Jotta jumalten ja ihmisten maailmat yhdistyisivät, ja taivaalla toimivat ja hallitsevat voimat siirtyisivät Maapallolle, jumalten laitteet suunniteltiin ja luotiin niin, että ne vaikuttavat (Horus-sauvojen avulla) taivaaseen liittyviin 6. ja 7. chakroihin (aivolisäke, käpyrauhanen) - toiset taas 1 chakraan eli "muladharaan", joka on kytketty maahan. Vaikutus saatiin aikaan erityisten pohjallisten avulla, jotka stimuloivat ensimmäistä ja toista chakraa (eturauhasen, lisämunuaiset),sukupuolielinten energiaheijastuksen kautta, jotka ilmenivät jalkaterien pinnalla.

Näin ollen Horus-sauvojen ja pohjallisten avulla 6. ja 7. chakrojen plus kytkeytyi 1. chakran miinukseen, ja syntyi potentiaaliero kehon oikean (Jang tai KA) ja vasemman (Jin tai BA), ylä- (KA) ja alaosan (BA) välillä. Tämä aktivoi sisäiset virtaukset ja harmonisoivan vaikutuksen. Fyysisellä tasolla aktivoitiin neuroendokriinijärjestelmä ja selkärangan verenkierto.
Pohjimmiltaan "BA ja KA" egyptiläisessä perinteessä, ja Jin-Jang itäisessä perinteessä ovat kaksi vastakkaista ajanvirtaa ihmiskehossa. Näin oli luotu olosuhteet, joissa ihminen ja hänen kykynsä voivat tehdä upean siirtymän seuraavalle kehitystasolle. Ihminen alkoi elää hyvin pitkäikäiseksi oman aikamme mittapuulla. Ihmiselle ilmaantui lisää energiaa ja elinaikaa, joita tarvittiin sisäisten hormonaalisten muutosten harmonisointiin.
Pohjalliset, joissa on erityisiä kuparista, kullasta, sinkistä ja hopeasta tehtyjä osia, vaikuttavat voimakkaasti kehon ekosysteemiin jalkapohjissa sijaitsevan energiakeskuksen kautta.
Tämä energiakeskus (ei chaakra) on itse asiassa koko kehon ohjauspaneeli kytkimineen - akupunktiopisteiden verkko, joka tulee jalkaterän pinnalle yhdeltä puolelta ja menee syvälle eri elimiin toiselta puolelta.
On huomionarvoista, että kuvassa energiakeskus sijaitsee alueella, joka on yhteydessä mahan ja suoliston alueelle, jolle monet muinaiset sivilisaatiot antoivat suuren merkityksen.
Ei ole sattumaa, että kuvassa Buddhan jaloissa on ominainen "kukka" - energiakeskuksen symboli.
Tämä kansainvälinen symboli kertoo selvästi ja suoraan, että tuhansia vuosia sitten ihmisille välitetty tieto tuli yhdestä lähteestä.
Tämä tunnusmerkki, joka osoittaa vyöhykkeet, joilla energiakeskukset sijaitsevat, löytyy monien sivilisaatioiden monumenteista.
Yllä on kivikaiverrus, jossa se on Buddhan jaloissa viitaten maha-suolikanavan ja urogenitaalijärjestelmän alueisiin. Se on myös faaraon kultaisten pohjallisten kantapäässä ja Buddhan kämmenen keskellä, missä sijaitsee käpylisäkkeen energiaheijastuma.
Alla olevassa kuvassa sama merkki osoittaa kurkkutsakran paikkaa sekä kahden energiakeskuksen sijaintia Isis-jumalattaren rinnassa.
Samalla symbolilla merkittiin "jumalten välineet" sekä vyöhykkeet, joilla tärkeimmät energiakeskukset sijaitsivat ja joihin välineitä oli tarkoitus käyttää. Tämä osoitti välineiden tarkoituksen merkityksen.

Rintarauhaset ovat rintakehän energiakeskusten projektio fyysisessä kehossa. Katsokaa miltä rintarauhaset näyttävät.
Niiden ulkoinen samankaltaisuus energiakeskusten symboleiden kanssa on silmiinpistävää!

Muinaisissa egyptiläisissä ja slaavilaissa perinteissä RA on auringonjumala, kaikkien jumalien luoja ja esi-isä.
Jumalien ja faraoiden pään yläpuolella oleva RA-levy heijastaa tosiasiallisesti olemassa olevaa energiakeskittymää, joka sijaitsee RA-olemuksen alueilta energiarakenteeseen ja ihmisekehoon saapuvien energiavirtojen taittumispisteessä.


Pohjimmiltaan RA-levy on suora todiste siitä, että Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi luodun ihmisen pään yläpuolella on erityinen energiamuodostuma, joka yhdistää hänet suoraan Luojaan, itse RA: han, ja se kuuluu henkilöön osana hänen olemustaan.
Edellä esitetyt veistokset toimivat tavallaan antiikin hengellisten koulujen visuaalisina havaintovälineinä. Ne havainnollistivat, miten naiseen pään kautta tuleva RA-energian virtaus menee erilaisiin energiakeskuksiin, erityisesti maitorauhasiin, jossa sillä on jumalallinen rakenteellinen vaikutus äidinmaitoon.
Siksi elävällä äidinmaidolla on erityisiä energeettisiä ominaisuuksia, joilla on keskeinen vaikutus immuunijärjestelmän muodostumiseen sekä syntymättömän lapsen fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Siksi on välttämätöntä, että äiti ruokkii vauvaa maidollaan niin kauan kuin mahdollista.
On erityisesti huomattava, että RA-energian virtauksella (RA-levyllä) on keskeinen rooli sekä fyysisessä että mitä suuremmissa määrin myös ihmisen hengellisessä kehityksessä.
Hyvin kehittyneen RA:n läsnäolo oli keskeinen pyhyyden indikaattori, joka muinaisista ajoista lähtien liittyi yliluonnollisten (jumalallisten) kykyjen esiintymiseen ihmisessä.
Siksi jossakin muodossaan RA, jota kaikki muinaiset uskonnolliset ja hengelliset perinteet kunnioittavat, kuvattiin joko valkoisina tai punaisina "jumalallisen tulen lieskoina" pään kruunussa tai hehkuna pyhien isien pään päällä (kristillisyydessä sädekehänä) tai energiakeskusta symboloivan monilehtisen terälehden muodossa.
Mitä tiheämpi, voimakkaampi ja korkeampi RA-pylväs nousee pään yläpuolelle, sitä selvempinä ilmenevät ihmisessä sellaiset yliluonnolliset kyvyt kuin selvänäköisyys, selväkuuloisuus, selvätunteminen, yliluonnollinen intuitio, kyky mentaaliseen kommunikointiin jumalien kanssa.
Mutta tärkeintä on, että henkilöllä on kyky havaita ja tulkita oikein viestit todelliselta "korkeammalta itseltä", joka on pohjimmiltaan Luojan solu. Tästä hetkestä alkaa suurin hengellinen oivallus ja muutos ihmisessä. Kristillisyydessä tästä puhutaan "Pyhän Hengen laskeutumisena".
RA-palkit pään yläpuolella myöhäisessä egyptiläisessä freskossa osoittavat selvästi, että egyptiläiset papit tunsivat pään yläpuolella olevan energiakeskuksen, jolla on projektio ihmisen kämmenen keskelle.
Yllä oleva kuvassa esitetään pappiskoulun käytännön oppituntia, jonka aikana kehitetään kykyä vastaanottaa tietoa esineestä (tässä tapauksessa lootuksesta ja sen ominaisuuksista) "RA:n pyhän hengen" avulla, käyttäen sen projektiota (RA:n kaikkinäkevää silmää) kämmenen keskellä.
Freskossa oppitunnilla käytetään vasenta kättä, joka symboloi egyptiläisessä perinteessä fyysistä tasoa. Tämä tarkoittaa, että freskossa kuvatut pappisoppilaat vastaanottivat tietoa lootuksen fyysisistä ominaisuuksista.
Energiaheijastus yhdistää kämmenen keskiosan käpylisäkkeeseen (RA:n projektioon fyysisessä kehossa), josta puolestaan ylimaalliset voimamme ovat riippuvaisia. Tämä totuus havainnollistettiin ja tätä tietoa välitettiin vuosituhansien ajan "kolmannen silmän" (RA:n kaikkinäkevän silmän) muodossa.
Tämä hyvin vanha symboli löytyy melkein kaikkien muinaisten sivilisaatioiden monumenteista. Kämmenen keskellä olevan silmän lisäksi esiintyy usein sama tuttu energiakeskuksen symboli.
RA:n tiheyttä ja kokoa pään yläpuolella hallittiin ja kehitettiin "Horuksen sauvojen" avulla.
Tätä varten sauvat painettiin tiukasti kämmenten keskiosaan, jossa sijaitsee käpylisäkkeen (kolmannen silmän) projektio, eli symbolilla merkitty energiakeskus.

Alla olevasta kuvasta voimme päätellä, että "Horus-sauvojen" keskiosassa sijaitsevia kuvioita käytettiin RA:n tiheyden ja tehon lisäämiseen sekä RA-viestintäkanavan laadun parantamiseen.
Kuvissa kiinnostusta herättävät ympyrät, joiden sisällä on hyvin havaittavissa "RA-levyt" jumalattarien päiden yläpuolella.
Egyptiläisen perinteen mukaan nainen liittyy BA:han (fyysinen taso), mikä tarkoittaa, että "Horus-sauvojen" kanssa työskentelyn tuloksen täytyy ilmetä fyysisellä tasolla.

Eräänlaisena ohjeistuksena käytetty symboli ei ainoastaan osoittanut keskellä kämmentä sijaitsevaa energiakeskusta, jota sauvojen tulisi koskettaa (kuva vasemmalla).

"Horus-sauvan" päässä (kuva alla) on kaiverrettuna sama symboli, mikä tarkoittaa, että "Horus-sauvat" tulisi sijoittaa kämmenen keskelle kohtaan, jossa energiakeskuksen symboli sijaitsee.

Energiakeskuksen symboli faarao Amaniastabarqan kultaisen Horus-sauvan päässä (vasemmalla). Tämä löytyi Nurin toisesta pyramidista.
Oikealla on sama symboli farao Aspeltan kultaisen Horus-sauvan päässä. Löytö tehtiin Nurin kahdeksannesta pyramidista.


Kartagosta peräisin olevassa ensimmäisessä steelassa (vasemmalla) energiakeskuksen symboli sijaitsee pyramidimaisen muodon keskeisellä fokusvyöhykkeellä.
Pyramidin oikealla ja vasemmalla puolella on kaksi pylvästä (spiraalimaista energiapyörrettä), jotka symboloivat energiavirtoja "BA" ja "KA" – kahta maailman muodostavaa alkulähdettä: Jin-Jang.
Pyörteet kapenevat huippua kohti ja muuttuvat kahdeksi suureksi spiraalilatvukseksi, ympyräksi, jonka sisällä on piste, ja sitten "rakenteeksi", joka muistuttaa RA:ta ja sitä ympäröiviä sarvia Egyptin jumalien pään yläpuolella.
Tässä ilmenee niiden Egyptin henkisten ideoiden voimakas vaikutus, jotka perustuvat äärimmäisen syvään ymmärrykseen ihmisen, maapallon ja maailmankaikkeuden ykseydestä.
Tanit-steelan keskiosassa olevan tekstin yläpuolella on aaltoileva viiva - energian symboli, energiakalvo, jonka yläpuolella kaksi toisiaan katsovaa kyyhkystä ovat myös symboleja "BA" ja "KA".

Kyyhkysten väliin sijoitettu kämmenpuoli ylöspäin nostettu käsi on symboli RA-energian virtaukselle, joka pyrkii pyramidin huipulta ja ihmisen päästä ylöspäin kohti Jumalaa, kohti RA:ta.

Kämmen on esitetty sisäpuolelta, koska kämmenen keskellä on projektio "kolmannesta silmästä", RA:n kaikkinäkevästä silmästä. Ei ole sattumaa, että Buddhan pään yläpuolella oleva säde RA muistuttaa topologisesti kämmenen ääriviivoja.


Pystyäksemme tarkastelemaan lähemmin Tanit-steelan merkityksiä, poikkeamme lyhyesti Neheh-hieroglyfiin. Muinaisegyptistä käännettynä Neheh tarkoittaa ikuisuutta.

"Kierteiset silmukat" energiakeskuksen (RA-levyn) oikealla ja vasemmalla puolella Neheh-hieroglyfissä (vasemmalla) ja Tanit-steelissä (oikealla) symboloivat kahta kaiken luovaa energiavirtaa "BA ja KA" tai "Jin ja Jang".

Kuvan yläosan aaltoviivat symboloivat energiaa, energiatasoa (taivasta) .....

Tanit-steelassa energiakeskuksen symboli on pyramidin näköisen hahmon yläpuolella.

Pyramidin huipulla oleva rengas, jossa on piste sisäpuolella, on symbolina tarkka kopio Egyptin RA:ta tarkoittavasta hieroglyfistä. Fysiikassa tätä pistettä kutsutaan haarautumispisteeksi, jossa energia siirtyy tilasta (ulottuvuudesta) toiseen pyramidin yläosan (kärjen) kautta.

Pyramidin antropomorfinen hahmo on kaavakuva ihmiskehosta käsivarret ylös ja sivulle nostettuna. Tämä käsien asento muinaisessa Egyptissä oli hieroglyfin "KA" perusta, ja se merkitsi energiatasoa.

Lisäksi kuva antropomorfisesta pyramidista, jossa on piste ympyrän sisällä ja kohotetut kädet, muistuttaa muinaisessa egyptiläisessä perinteessä hyvin tärkeätä Ankh-symbolia.

Edellä esitetystä seuraa, että antropomorfisuuden näkökulmasta pyramidi rakentuu samalla tavalla kuin ihmisen keho ja energiajärjestelmä. Pyramidin yläpuolella on RA, ja henkilön pään yläpuolella on myös energiatiivistymä RA.

Pohjimmiltaan nämä kuvat osoittavat, että pyramidi luo energiakeskuksen (RA) itsensä yläpuolelle sekä stimuloi ja lisää RA:ta ihmisen pään yläpuolella.

Vasemmalla oleva Adadin steela osoittaa, että RA:n stimulaatio suoritettiin niin ikään sauvojen avulla, ja tämä lisäsi RA:n kokoa ja tiheyttä pään yläpuolella, mikä puolestaan laajensi ja vahvisti ihmisen psykofysikaalisia ja henkisiä kykyjä.

Teknologia, jolla kehitetään "SahasraRA-chakraa" (RA-aluetta) vadžrojen avulla, on peräisin muinaisesta ja hyvin harmonisesta hengellisestä perinteestä.

Tarkasteltaessa "vadžraa" tämä harmonia tulee ilmeiseksi. Katsotaanpa "vadžraa" siihen sisältyvän idean näkökulmasta. Tämä auttaa ymmärtämään, miten muinainen toimiva prototyyppi luotiin, ja kuinka maailmankaikkeuden energiamekanismi sisältyi siihen. Maailman ykseydestä käsin vadžraan sisällytettiin "kaksinaisuuden" ja "samankaltaisuuden" periaatteet, jotka liikuttavat maailmaa.

Rakenteellisesti "vadžran" keskiosa symboloi maailman palloa, RA-palloa, josta energiakeskusten moniterälehtiset symbolit "BA ja KA" tai "Jin ja Jang" työntyvät esiin kahteen vastakkaiseeen suuntaan, kuin maapallon kahdesta navasta.

Siten näiden kahden "silmun" avulla vadžra ilmentää ajatusta kahden maailmanperiaatteen "Jin-Jang" tai "BA-KA" olemassaoloa.

Mutta missä on kaksi vastakohtaa, kuten plus ja miinus sähkössä, niiden välille syntyy välittömästi, silmänräpäyksessä, vuorovaikutus (virta) - kolmas luova periaate, joka sisältyy RA:n keskuspallon muotoon vadžrassa.

Yksinkertaistettuna "vadžra" ilmentää maailmankaikkeuden energiamekanismia ja luo maailmoja ja ihmistä kahden vastakkaisen voiman "Jin-Jang" vuorovaikutuksessa. Maailmanperiaatteiden harmoninen tasapaino "Jin-Jang" tai "BA-KA" vahvistaa RA:ta ja lisää sen kokonaisenergiaa.

Stimuloivan vaikutuksen luomiseksi pään yläpuolelle RA:n alueelle, RA:n koon kasvattamiseksi sekä yhteyden laadun parantamiseksi (Pyhän Hengen kanssa) otettiin niin vadžrat kuin Horus-sauvatkin käteen niin, että sauvojen keskiosa osuu kämmenten keskelle (RA:n kaikkinäkevän silmän projektioon).

Alla olevassa kuvassa näkyy vadžra (vasemmalla), sen vieressä on näkymä "vadžran" päästä, joka muistuttaa energiakeskuksen merkkiä.

Aivan sama merkki on kuvattu Buddhan kämmenten keskellä, ja samalla merkillä on merkitty vyöhyke RA (SahasraRA-chakra) oikealla olevassa Buddhan patsaassa.

"Sahasrara" tarkoittaa sanskritissa "tuhatta terälehteä"!

Kaikki edellä mainittu on elävänä esimerkkinä siitä, että vadžoja, kuten egyptiläisten Horus-sauvojakin, käytettiin kehittämään RA-sädekehää pään yläpuolella, siis sitä ihmisen henkistä RA-komponenttia, johon kytkeytyy elämässämme kaikki – myös terveys ja sisäinen yhteys jumalalliseen alkulähteeseen.

Vasemmalla puolella oleva steela kuvaa Teišebaa, joka oli Urartun panteonin toiseksi voimakkain jumala.

Oikealla on steela, jossa on Urartun pantheonin korkeimman jumalan Haldin (Khaldi) kuva.

Heidän päänsä yläpuolella on päähine, joka on tarkka toisinto Egyptin punaisesta kruunusta (Deshret), jonka yläpuolella on energiakeskuksen merkki (RA).

Ihmisen kehon ekosysteemiä tukevia sisäisiä energia- ja aineenvaihduntaprosesseja säätelevien energiakeskusten systemaattinen stimulaatio luo edellytykset siirtymiselle korkeampaan evoluutiovaiheeseen. Juuri tähän erittäin hienovaraiseen tarkoitukseen ihmisille luotiin ja annettiin niin kutsuttuja jumalten välineitä.

Niiden tärkein etu oli, että ne muuttivat ihmisen värähtelyä erittäin luonnonmukaisella tavalla ilman kielteisiä vaikutuksia kehon ekosysteemiin.

Kun ajan kuluessa tieto näiden laitteiden mahdollisuuksista katosi, laitteet muuttivat muotoaan ja heikentyivät vähitellen koruiksi, kulttivälineiksi ja vallan symboleiksi.

Valery Uvarov

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa.

Verkkokauppa

INFINITA.fi

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksupalveluna toimii Klarna Checkout, jonka kautta maksuvaihtoehtoina toimivat lasku, osamaksu, korttimaksu sekä verkkopankkimaksut.

Ilmoittamalla tietoja kassalla hyväksyt Klarna AB:n (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) ehdot. Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt INFINITA Oy:n yleiset ehdot.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

info@infinita.fi

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Palautusehdot

Vaihto- ja palautusoikeus 

Suomen kuluttajasuojalain mukaisesti asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa tilatut tuotteet 14 päivän kuluessa. Oikeus päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun tilatut tuotteet on vastaanotettu. Asiakas vastaa vaihdosta tai palautuksesta aiheutuvista postikuluista. Kaikki vaihdettavat tai palautettavat tuotteet pitää olla ehjiä, käyttämättömiä ja alkuperäispakkauksissa.

Vaihto- ja palautusoikeuden käyttämiseksi on asiakkaan lähetettävä sähköpostilla kirjallinen selvitys, jossa yksilöidään vaihdettava tai palautettava tuote, liitetään mukaan kopio tilausvahvistuksesta sekä seuraavat yhteystiedot: nimi, osoite ja puhelinnumero. Asiakkaan tulee noudattaa sähköpostitse annettavia ohjeita ennen vaihdettavan tai palautettavan tuotteen lähettämistä.
Kun palautettava tuote on saapunut, se tarkistetaan ja mikäli se on täysin myyntikuntoinen pakkaus mukaanlukien, palautetaan ostohinta asiakkaalle viipymättä 10,00€ käsittelykuluilla (tai sitä suuremmilla toteutuneilla toimituskuluilla) vähennettynä. Mikäli tuote vaihdetaan toiseen tuotteeseen, maksaa asiakas ainoastaan uudet toimituskulut tai nouto varastolta 0,00€.

Palautuksen vaikutukset

Palautustilanteessa asiakkaan tilille palautetaan viivytyksettä kaikki häneltä saadut suoritukset 10,00€ käsittelykuluilla (tai sitä suuremmilla toteutuneilla toimituskuluilla) vähennettynä, mikäli tuote pakkauksineen palautuu käyttämättömänä ja myyntikuntoisena. Jos tuote ei palaudu myyntikuntoisessa alkuperäispakkauksessa, mutta tuote on muilta osin myyntikuntoinen, velotetaan asiakkaalta kuluna 30% tuotteen ostohinnasta. Vaihtoa tai palautusta ei voida hyväksyä lainkaan, mikäli tuotetta on käytetty tai kohdeltu niin, ettei se ole enää täysin myyntikuntoinen.

Asiakkaan kaupanteon yhteydessä tekemät suoritukset palautetaan joko aikaisemmin käytetyn maksutavan mukaisesti tai lahjakortilla. Mikäli asiakas valitsee rahapalautuksen sijasta lahjakortin, ei käsittelykuluja veloiteta.
Asiakkaan on lähetettävä palautettavat tuotteet takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun tilatut tuotteet on vastaanotettu. Tämän määräajan jälkeen tapahtuvia palautuksia ei enää vastaanoteta.
Asiakas vastaa siitä, että palautettava tuote pakataan niin huolellisesti, että se säilyttää myyntikuntonsa kuljetuksen aikana.
Lunastamaton paketti
Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, peritään 20,00€ käsittelymaksu tai aiheutuneet toimitus- ja palautuskulut.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, peritään 20,00€ käsittelymaksu tai aiheutuneet toimitus- ja palautuskulut.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti yhteystiedoissa mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

Suodata tuotteita